وزن انواع نبشی در سایزهای مختلف                                                       

سایز نبشی (سانتی متر)وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم)
3918
41428
52244
63264
856112
1090180
12120240
15190380

وزن ناودانی 6 متری                                                       

سایز ناودانی (سانتی متر)وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم)
630
843
1053
1263
1475
1685
1897
20113
22133
24144

وزن ناودانی 12 متری                                                                                                          

سایز ناودانی (سانتی متر)وزن شاخه سبک (کیلوگرم)وزن شاخه سنگین (کیلوگرم)
55467
6.57385
884104
10100123
12140160
14155195
16170225
18225265
20-305
22-353
24-405
26-455
28-502
30-555
40420-

وزن ناودانی 11.75 متری روسی                                                     

سایز ناودانی (سانتی متر)وزن شاخه 11.75 متری (کیلوگرم)
6.5  (6 متری)37
883
10103
12123
14150
16170
18215
20220
22260