قیمت میلگرد مورخ 18 اردیبهشت 1395

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
18شاخهA2 17350 17100پول پیش
210شاخهA2 17250 17000پول پیش
312شاخهA3 16700 16450پول پیش
414شاخهA3 16700 16450پول پیش
516 شاخهA3 16700 16450پول پیش
618 شاخهA3 16700 16450پول پیش
720شاخهA3 16700 16450پول پیش
822شاخهA3 16700 16450پول پیش
925شاخهA3 16700 16450پول پیش
1028شاخهA3 16700 16450پول پیش
1132شاخهA3 16700 16450پول پیش

 میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
214شاخهA3--پول پیش
316شاخهA3-16150پول پیش
418 شاخهA3-16150پول پیش
520شاخهA3-16150پول پیش
622شاخهA3-16150پول پیش
725شاخهA3-16150پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
15.5کلافA119400-پول پیش
26.5کلافA11830018300پول پیش
38کلافA11830018300پول پیش
48کلافA3-A21830018300پول پیش
510کلافA3-A21830018300پول پیش
612کلافA31830018300پول پیش
714کلافA11830018300پول پیش
814کلافA31830018300پول پیش
916.5کلافA11830018300پول پیش
108شاخهA3--پول پیش
1110شاخهA217700-پول پیش
1210شاخهA318600-پول پیش
1312شاخهA31730017300پول پیش
1414شاخهA31730017300پول پیش
1516شاخهA31690016900پول پیش
1618شاخهA31670016700پول پیش
1720شاخهA31670016700پول پیش
1822شاخهA31670016700پول پیش
1925شاخهA31670016700پول پیش
2028شاخهA31670016700پول پیش
2132شاخهA31670016700پول پیش
2236شاخهA31710017100پول پیش
2340شاخهA31710017100پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA3--پول پیش
212شاخهA3--پول پیش
314شاخهA31625016050پول پیش
416شاخهA31625016050پول پیش
518شاخهA31625016050پول پیش
620شاخهA31625016050پول پیش
722شاخهA31625016050پول پیش
825شاخهA31625016050پول پیش

میلگردخرم آباد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
110شاخهA2--پول پیش
212شاخهA21675016000پول پیش
320-25شاخهA3 - -پول پیش

میلگرد یزد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
16.5کلافA1--پول پیش
28کلافA1--پول پیش
38کلافA2--پول پیش
48کلافA3--پول پیش
510کلافA1--پول پیش
610کلافA2--پول پیش
710کلافA3--پول پیش
810شاخهA316750-پول پیش
912شاخهA3--پول پیش
1014شاخهA316350-پول پیش
1116شاخهA3-16600پول پیش
1218 شاخهA3--پول پیش
1320 شاخهA3-16600پول پیش
1422شاخهA3-16600پول پیش
1525شاخهA3-16600پول پیش
1628شاخهA3--پول پیش
1732شاخهA3-16600پول پیش
1836شاخهA3--پول پیش
1940شاخهA3-- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()