قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 18 خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17400پول پیش
2201.25فولاد کاویان16000پول پیش
3201.5فولاد کاویان16000پول پیش
4202*6اکسین اهواز16000پول پیش
5251.25فولاد کاویان16000پول پیش
6251.5فولاد کاویان16000پول پیش
7252*6اکسین اهواز16000 پول پیش
8302*6اکسین اهواز16000پول پیش
9352*6اکسین اهواز16000پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()