قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 22  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17450-
پول پیش
2151.5فولاد کاویان18000-
پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000-
پول پیش
4201.5فولاد کاویان1600016600
پول پیش
5202*6اکسین اهواز1615016700
پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000-
پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000-
پول پیش
8252*6اکسین اهواز1565016300
 پول پیش
9302*6اکسین اهواز1565016300
پول پیش
10352*6اکسین اهواز15650-
پول پیش
11402*6اکسین اهواز15650-
پول پیش
12452*6اکسین اهواز15650-
پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()