قیمت تیرآهن هاش (H)مورخ 15 تیر 1395

ردیفسایزاستاندارد

وزن تقریبی

شاخه(کیلو)

قیمت

(کیلو/ریال)

نحوه پرداخت
110سبک (HEA)20024500پول پیش
210سنگین (HEB)24024500پول پیش
312سبک (HEA)24024500پول پیش
412سنگین (HEB)32025000پول پیش
514سبک (HEA)29625000پول پیش
614 سنگین (HEB)40024500پول پیش
716سبک (HEA)36424500پول پیش
816سنگین (HEB)50024500پول پیش
918سبک (HEA)42624500پول پیش
1018سنگین (HEB)59024500پول پیش
1120سبک (HEA)51024500پول پیش
1220سنگین (HEB)73025000پول پیش
1322سبک (HEA)61027400پول پیش
1422سنگین (HEB)85027400 پول پیش
1524سبک (HEA)72027400 پول پیش
1624سنگین (HEB)99827400پول پیش
1726سبک (HEA)82027400پول پیش
1826سنگین (HEB)112027400پول پیش
1928سبک (HEA)92027800پول پیش
2028سنگین (HEB)124027800پول پیش
2130سبک (HEA)105028000پول پیش
2230سنگین (HEB)140028000پول پیش
2332سبک (HEA)117031500پول پیش
2432سنگین (HEB)153031500پول پیش
2534سبک (HEA)126030000پول پیش
2634سنگین (HEB)160032500پول پیش
2736سبک (HEA)135029000پول پیش
2836سنگین (HEB)170032000پول پیش
2940سبک (HEA)150029000پول پیش
3040سنگین (HEB)186032000پول پیش
3145سبک (HEA)168030500پول پیش
3245سنگین (HEB)205030500پول پیش
3350سبک (HEA)186030500پول پیش
3450سنگین (HEB)225030500پول پیش
3555سبک (HEA)199232500پول پیش
3755سنگین (HEB)240032500پول پیش
3860سبک (HEA)214032500پول پیش
3960سنگین (HEB)255031500پول پیش
4065سبک (HEA)2290-پول پیش
4165سنگین (HEB)270032500پول پیش
4270سبک (HEA)2450تماس با ماپول پیش
4370سنگین (HEB)2892تماس با ماپول پیش
4480سبک (HEA)2670تماس با ماپول پیش
4580سنگین (HEB)3144تماس با ماپول پیش
4690سبک (HEA)3020تماس با ماپول پیش
4790سنگین (HEB)3550تماس با ماپول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()