قیمت تیرآهن هاش (H)مورخ 20 تیر 1395

قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین

ردیفسایزاستاندارد

وزن تقریبی

شاخه(کیلو)

قیمت

(کیلو/ریال)

نحوه پرداخت
110سبک (HEA)20025300پول پیش
210سنگین (HEB)24025300پول پیش
312سبک (HEA)24025300پول پیش
412سنگین (HEB)32025300پول پیش
514سبک (HEA)29626600پول پیش
614 سنگین (HEB)40025200پول پیش
716سبک (HEA)36425000پول پیش
816سنگین (HEB)50025000پول پیش
918سبک (HEA)42625000پول پیش
1018سنگین (HEB)59025000پول پیش
1120سبک (HEA)51025000پول پیش
1220سنگین (HEB)73025500پول پیش
1322سبک (HEA)61028300پول پیش
1422سنگین (HEB)85028300 پول پیش
1524سبک (HEA)72028000 پول پیش
1624سنگین (HEB)99828000پول پیش
1726سبک (HEA)82028000پول پیش
1826سنگین (HEB)112028000پول پیش
1928سبک (HEA)92028200پول پیش
2028سنگین (HEB)124028200پول پیش
2130سبک (HEA)105028200پول پیش
2230سنگین (HEB)140028200پول پیش
2332سبک (HEA)117032500پول پیش
2432سنگین (HEB)1530-پول پیش
2534سبک (HEA)126031500پول پیش
2634سنگین (HEB)160033000پول پیش
2736سبک (HEA)135032000پول پیش
2836سنگین (HEB)170033500پول پیش
2940سبک (HEA)150032000پول پیش
3040سنگین (HEB)186032500پول پیش
3145سبک (HEA)1680تماس با ماپول پیش
3245سنگین (HEB)2050تماس با ماپول پیش
3350سبک (HEA)1860تماس با ماپول پیش
3450سنگین (HEB)2250تماس با ماپول پیش
3555سبک (HEA)1992تماس با ماپول پیش
3755سنگین (HEB)2400تماس با ماپول پیش
3860سبک (HEA)2140تماس با ماپول پیش
3960سنگین (HEB)2550تماس با ماپول پیش
4065سبک (HEA)2290تماس با ماپول پیش
4165سنگین (HEB)2700تماس با ماپول پیش
4270سبک (HEA)2450تماس با ماپول پیش
4370سنگین (HEB)2892تماس با ماپول پیش
4480سبک (HEA)2670تماس با ماپول پیش
4580سنگین (HEB)3144تماس با ماپول پیش
4690سبک (HEA)3020تماس با ماپول پیش
4790سنگین (HEB)3550تماس با ماپول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()