قیمت ورق آجدار مورخ 20 تیر 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
122*1چین24500پول پیش
221.25*2.5چین23100پول پیش
32.51*2-21100پول پیش
42.51.25*2.5-22300پول پیش
531.5*6-22100پول پیش
632*1-21600پول پیش
731.25*2.5 -23100پول پیش
841-22000پول پیش
941.25-21600 پول پیش
1041.5-21600 پول پیش
1151.5-21600پول پیش
1251.25-21600پول پیش
1351.5-21600پول پیش
1461-21600پول پیش
1561.25-23300پول پیش
1661.5-23300پول پیش
1781-21600پول پیش
1881.5-21600پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()