قیمت تیرآهن هاش (H)مورخ 21 تیر 1395

قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین

ردیفسایزاستاندارد

وزن تقریبی

شاخه(کیلو)

قیمت

(کیلو/ریال)

نحوه پرداخت
110سبک (HEA)20025100پول پیش
210سنگین (HEB)24025100پول پیش
312سبک (HEA)24025100پول پیش
412سنگین (HEB)32025100پول پیش
514سبک (HEA)29626600پول پیش
614 سنگین (HEB)40025000پول پیش
716سبک (HEA)36424900پول پیش
816سنگین (HEB)50024900پول پیش
918سبک (HEA)42624900پول پیش
1018سنگین (HEB)59024900پول پیش
1120سبک (HEA)51024900پول پیش
1220سنگین (HEB)73025300پول پیش
1322سبک (HEA)61028100پول پیش
1422سنگین (HEB)85028100 پول پیش
1524سبک (HEA)72027900 پول پیش
1624سنگین (HEB)99827900پول پیش
1726سبک (HEA)82027900پول پیش
1826سنگین (HEB)112027900پول پیش
1928سبک (HEA)92028000پول پیش
2028سنگین (HEB)124028000پول پیش
2130سبک (HEA)105028000پول پیش
2230سنگین (HEB)140028000پول پیش
2332سبک (HEA)117032300پول پیش
2432سنگین (HEB)1530-پول پیش
2534سبک (HEA)126031300پول پیش
2634سنگین (HEB)160032800پول پیش
2736سبک (HEA)135031800پول پیش
2836سنگین (HEB)170033300پول پیش
2940سبک (HEA)150031800پول پیش
3040سنگین (HEB)186032300پول پیش
3145سبک (HEA)1680تماس با ماپول پیش
3245سنگین (HEB)2050تماس با ماپول پیش
3350سبک (HEA)1860تماس با ماپول پیش
3450سنگین (HEB)2250تماس با ماپول پیش
3555سبک (HEA)1992تماس با ماپول پیش
3755سنگین (HEB)2400تماس با ماپول پیش
3860سبک (HEA)2140تماس با ماپول پیش
3960سنگین (HEB)2550تماس با ماپول پیش
4065سبک (HEA)2290تماس با ماپول پیش
4165سنگین (HEB)2700تماس با ماپول پیش
4270سبک (HEA)2450تماس با ماپول پیش
4370سنگین (HEB)2892تماس با ماپول پیش
4480سبک (HEA)2670تماس با ماپول پیش
4580سنگین (HEB)3144تماس با ماپول پیش
4690سبک (HEA)3020تماس با ماپول پیش
4790سنگین (HEB)3550تماس با ماپول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()