قیمت ورق آجدار مورخ 26مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
122*1چین23800پول پیش
221.25*2.5کره24800پول پیش
321*2فولاد24200پول پیش
421*2ترک21000پول پیش
5
2.51*2-
21000
پول پیش
631.5*6-21300پول پیش
732*1-22000پول پیش
831.25*2.5 -21500پول پیش
941.25و1-20200 پول پیش
1041.5-20200 پول پیش
1151.5-20200پول پیش
1251.25--پول پیش
1351.5-20200پول پیش
1461-20200پول پیش
1561.25-20200پول پیش
1661.5-21500پول پیش
1781--پول پیش
1881.5-20200پول پیش
19
10
1.5-
20200پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()