قیمت ورق سیاه مورخ 6 شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
122*1m.m.k--پول پیش
22.51.25*2.5مبارکه--پول پیش
32-روس-بندر--پول پیش
431.5فولاد مبارکه-17950پول پیش
531.5*6 فولاد مبارکه18650-پول پیش
641.5 فولاد مبارکه-17950پول پیش
741.5*6 فولاد مبارکه18650-پول پیش
84.81.5فولاد مبارکه-18050پول پیش
951.5*6فولاد مبارکه18650- پول پیش
1061.5*6فولاد مبارکه1815017950 پول پیش
1161.5*6فولاد سبا
- پول پیش
1281.5*6فولاد مبارکه1780017900 پول پیش
1381.5*6فولاد سبا-- پول پیش
1481.5 فولاد مبارکه فابریک
-18500پول پیش
15101.5 فولاد مبارکه--پول پیش
16101.5*6 فولاد مبارکه1780018000پول پیش
17101.5*6فولاد سبا--پول پیش
18121.5*6 فولاد  مبارکه1815018150پول پیش
19121.5*6 فولاد  سبا--پول پیش
20151.5فولاد مبارکه-17800پول پیش
21151.5*6 فولاد مبارکه1805017900پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()