قیمت تیرآهن هاش (H)مورخ 9 شهریور 1395

قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین

ردیفسایزاستاندارد

وزن تقریبی

شاخه(کیلو)

قیمت

(کیلو/ریال)

نحوه پرداخت
110سبک (HEA)20023800پول پیش
210سنگین (HEB)24023800پول پیش
312سبک (HEA)24023800پول پیش
412سنگین (HEB)32023800پول پیش
514سبک (HEA)29623800پول پیش
614 سنگین (HEB)40023800پول پیش
716سبک (HEA)36423800پول پیش
816سنگین (HEB)50023800پول پیش
918سبک (HEA)42623800پول پیش
1018سنگین (HEB)59023800پول پیش
1120سبک (HEA)51023800پول پیش
1220سنگین (HEB)73023800پول پیش
1322سبک (HEA)61026500پول پیش
1422سنگین (HEB)85026500 پول پیش
1524سبک (HEA)72026500 پول پیش
1624سنگین (HEB)99826500پول پیش
1726سبک (HEA)82026500پول پیش
1826سنگین (HEB)112026500پول پیش
1928سبک (HEA)92026500پول پیش
2028سنگین (HEB)124026800پول پیش
2130سبک (HEA)105026800پول پیش
2230سنگین (HEB)140026800پول پیش
2332سبک (HEA)117031100پول پیش
2432سنگین (HEB)153031600پول پیش
2534سبک (HEA)126030300پول پیش
2634سنگین (HEB)160032000پول پیش
2736سبک (HEA)135028600پول پیش
2836سنگین (HEB)170031600پول پیش
2940سبک (HEA)150029000پول پیش
3040سنگین (HEB)186031600پول پیش
3145سبک (HEA)1680تماس با ماپول پیش
3245سنگین (HEB)2050تماس با ماپول پیش
3350سبک (HEA)1860تماس با ماپول پیش
3450سنگین (HEB)2250تماس با ماپول پیش
3555سبک (HEA)1992تماس با ماپول پیش
3755سنگین (HEB)2400تماس با ماپول پیش
3860سبک (HEA)2140تماس با ماپول پیش
3960سنگین (HEB)2550تماس با ماپول پیش
4065سبک (HEA)2290تماس با ماپول پیش
4165سنگین (HEB)2700تماس با ماپول پیش
4270سبک (HEA)2450تماس با ماپول پیش
4370سنگین (HEB)2892تماس با ماپول پیش
4480سبک (HEA)2670تماس با ماپول پیش
4580سنگین (HEB)3144تماس با ماپول پیش
4690سبک (HEA)3020تماس با ماپول پیش
4790سنگین (HEB)3550تماس با ماپول پیش

نظرات ()