امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 8 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15400 پول پیش

5*50*50-
ناب تبریز6متری15400
پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش

6*80*80-
ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15580 پول پیش
36
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15680 پول پیش
37 6 28-30 صبای منظومه  6 متری 15580 پول پیش
38 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
39 8 115 صبای منظومه 12 متری 16080 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16080 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری15980
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی مورخ 6 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15200 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15300 پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15300 پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15300 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15300 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5 20-22
صبای منظومه  6 متری - پول پیش
36
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15880 پول پیش
37 6 28-30 صبای منظومه  6 متری 15480 پول پیش
38 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15480 پول پیش
39 8 115 صبای منظومه 12 متری 15980 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15500 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16500 پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16080 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری15980
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 2 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15100 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15200 پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری15200پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15200 پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15200 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15200 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16550 پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15180 پول پیش
36
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15280 پول پیش
37 6 28-30 صبای منظومه  6 متری 15180 پول پیش
38 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15180 پول پیش
39 8 115 صبای منظومه 12 متری 15880 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16500 پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 15880 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری15780
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 1 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15100 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری15100پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری15100پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16550 پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15080 پول پیش
36
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15180 پول پیش
37 6 28-30 صبای منظومه  6 متری 15080 پول پیش
38 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15080 پول پیش
39 8 115 صبای منظومه 12 متری 15880 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16500 پول پیش
5 6 28-30 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 31 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15100 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری15100پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری15100پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16550 پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5 18-20
صبای منظومه  6 متری 15180 پول پیش
36
5 20-22 صبای منظومه  6 متری 15080 پول پیش
37 6 28-30 صبای منظومه  6 متری 15180 پول پیش
38 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15080 پول پیش
39 8 115 صبای منظومه 12 متری 15880 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16500 پول پیش
5 6 - صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 28 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری 16400 پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری  15100 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری  15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  15700 پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  15900 پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری  15700 پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
21 7*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
22 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 17000 پول پیش
23 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
20 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
21 6*60*60  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
22 8*80*80  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
23 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری 17050 پول پیش
24 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
25 10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15700 پول پیش
26 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
27 12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
28 5 17.5-18 صبای منظومه  6 متری  16080 پول پیش
29 5 20-22 صبای منظومه  6 متری 14980 پول پیش
30 6  26-28 صبای منظومه  6 متری 15280 پول پیش
31 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 14980 پول پیش
32 8 155 صبای منظومه 12 متری 15780 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری 15800 پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16700 پول پیش
5 6 28-29 صبای منظومه 6 متری 16880 پول پیش
6 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 26 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری 16400 پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری  15100 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری  15600 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  15700 پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15100 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  15900 پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری  15500 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری  15700 پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
21 7*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
22 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 17000 پول پیش
23 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
20 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
21 6*60*60  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
22 8*80*80  - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
23 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری 17050 پول پیش
24 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15100 پول پیش
25 10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15700 پول پیش
26 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
27 12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
28 5 17.5-18 صبای منظومه  6 متری  16080 پول پیش
29 5 20-22 صبای منظومه  6 متری 14980 پول پیش
30 6  26-28 صبای منظومه  6 متری 15280 پول پیش
31 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 14980 پول پیش
32 8 155 صبای منظومه 12 متری 15780 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری 15800 پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16700 پول پیش
5 6 28-29 صبای منظومه 6 متری 16880 پول پیش
6 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 19 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40-ناب تبریز6 متری16400پول پیش
24*40*40-ناب تبریز6 متری15700پول پیش
33*45*45 -ناب تبریز6 متری15900پول پیش
44*45*45 -ناب تبریز6 متری15800پول پیش
55*45*45 -ناب تبریز6 متری 15700پول پیش
63*50*50-ناب تبریز6 متری15700پول پیش
74*50*50 -ناب تبریز6متری 15700پول پیش
86*50*50 -ناب تبریز6 متری 15900پول پیش
93*60*60 -ناب تبریز6 متری15800پول پیش
104*60*60 -ناب تبریز6 متری 15700پول پیش
115*60*60 -ناب تبریز6 متری15600پول پیش
126*60*60 -ناب تبریز6 متری15600پول پیش
135*63*63 -ناب تبریز6 متری 15900پول پیش
146*63*63 -ناب تبریز6 متری 15900پول پیش
154*70*70-ناب تبریز6 متری15800پول پیش
165*70*70 -ناب تبریز6 متری 15800پول پیش
177*70*70 -ناب تبریز6 متری 15700پول پیش
185*75*75 -ناب تبریز6 متری15800پول پیش
196*75*75 -ناب تبریز6 متری15700پول پیش
206*80*80 -ناب تبریز6 متری15800پول پیش
217*80*80 -ناب تبریز6 متری15600پول پیش
228*80*80 -ناب تبریز6 متری17000پول پیش
234*40*40 -آریان فولاد6 متری15600پول پیش
205*50*50 -آریان فولاد6 متری15600پول پیش
216*60*60 -آریان فولاد6 متری15600پول پیش
228*80*80 -آریان فولاد6 متری15600پول پیش
238*80*80 -آریان فولاد12 متری17050پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16850پول پیش
2510*100*100 -آریان فولاد12 متری15750پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری15180پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری15480پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری15180پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16380پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 15800پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 15800پول پیش
314 ناب تبریز6 متری15800پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16700پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری16880پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری16480پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 11 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40-ناب تبریز6 متری16400پول پیش
24*40*40-ناب تبریز6 متری16000پول پیش
33*45*45 -ناب تبریز6 متری16200پول پیش
44*45*45 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
55*45*45 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
63*50*50-ناب تبریز6 متری16000پول پیش
74*50*50 -ناب تبریز6متری 15900پول پیش
86*50*50 -ناب تبریز6 متری 16100پول پیش
93*60*60 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
104*60*60 -ناب تبریز6 متری 16000پول پیش
115*60*60 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
126*60*60 -ناب تبریز6 متری16900پول پیش
135*63*63 -ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
146*63*63 -ناب تبریز6 متری 16100پول پیش
154*70*70-ناب تبریز6 متری16200پول پیش
165*70*70 -ناب تبریز6 متری 16100پول پیش
177*70*70 -ناب تبریز6 متری 16100پول پیش
185*75*75 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
196*75*75 -ناب تبریز6 متری16200پول پیش
206*80*80 -ناب تبریز6 متری16000پول پیش
217*80*80 -ناب تبریز6 متری16000پول پیش
228*80*80 -ناب تبریز6 متری17000پول پیش
234*40*40 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
205*50*50 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
228*80*80 -آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 -آریان فولاد12 متری17050پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16850پول پیش
2510*100*100 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری15380پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری15480پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری15380پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16380پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16000پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16000پول پیش
314 ناب تبریز6 متری16000پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16200پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری16880پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری16480پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی مورخ 2 مرداد 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40-ناب تبریز6 متری16400پول پیش
24*40*40-ناب تبریز6 متری16300پول پیش
33*45*45 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
44*45*45 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
55*45*45 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
63*50*50-ناب تبریز6 متری17100پول پیش
74*50*50 -ناب تبریز6متری 16200پول پیش
86*50*50 -ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
93*60*60 -ناب تبریز6 متری16400پول پیش
104*60*60 -ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
115*60*60 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
126*60*60 -ناب تبریز6 متری16900پول پیش
135*63*63 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
146*63*63 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
154*70*70-ناب تبریز6 متری16500پول پیش
165*70*70 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
177*70*70 -ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
185*75*75 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
196*75*75 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
206*80*80 -ناب تبریز6 متری16300پول پیش
217*80*80 -ناب تبریز6 متری16200پول پیش
228*80*80 -ناب تبریز6 متری17000پول پیش
234*40*40 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
205*50*50 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
228*80*80 -آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 -آریان فولاد12 متری17050پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16850پول پیش
2510*100*100 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری 15980پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری-پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 16180پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16380پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16200پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری16880پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری17080پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 6 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic