امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 23 شهریور 1395

قیمت نبشی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15500پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری -
پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 10 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 10 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
4 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 21 شهریور 1395

قیمت نبشی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15500پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری -
پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 20 شهریور 1395

قیمت نبشی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15500پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری -
پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 18 شهریور 1395

قیمت نبشی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری -پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15680 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 16 شهریور 1395

قیمت نبشی

              
ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری -پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15880 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 15 شهریور 1395

قیمت نبشی

              
ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری -پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15880 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
 
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 14 شهریور 1395

قیمت نبشی

              
ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 -ناب تبریز6 متری- پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
33*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15700 پول پیش
7 4*50*50 - ناب تبریز 6متری 15500 پول پیش
5*50*50- ناب تبریز6متری 15500پول پیش
8 6*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
9 3*60*60 - ناب تبریز 6 متری -پول پیش
10 4*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
11 5*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
14 6*63*63 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
18 5*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75 - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
7*80*80 - ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
233*40*40-آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
254*50*50-آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50 - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80 57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80 - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31 10*100*100 - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16650 پول پیش
33 12*120*120 - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
3415*150*150-آریان فولاد12 متری22000پول پیش
35519-17صبای منظومه6 متری15680پول پیش
36 5 20-22 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
37 6 26-28 صبای منظومه 6 متری 15880 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه 6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40 8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12 ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش
2 12 ناب تبریز 12 متری 15400 پول پیش
3 14 ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14 ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6628-30صبای منظومه6 متری16180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 13 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15400 پول پیش

5*50*50-
ناب تبریز6متری15400
پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 15500
پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 15500 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش

7*80*80-
ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری15400پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
15*150*150-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5
19-17
صبای منظومه6 متری15680
پول پیش
36
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15580 پول پیش
37
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15880 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه  6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15580 پول پیش
40
8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری16180
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 10 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15400 پول پیش

5*50*50-
ناب تبریز6متری15400
پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش

7*80*80-
ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
15*150*150-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5
19-17
صبای منظومه6 متری15880
پول پیش
36
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15780 پول پیش
37
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15880 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه  6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15780 پول پیش
40
8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری16180
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 9 شهریور 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 15200 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری 15400 پول پیش

5*50*50-
ناب تبریز6متری15400
پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری 15600 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری - پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15400 پول پیش

7*80*80-
ناب تبریز6 متری15400پول پیش
21 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
22 10*100*100  - ناب تبریز 6 متری 15300 پول پیش
23
3*40*40-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
24 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
25
4*50*50-
آریان فولاد6 متری-پول پیش
26 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 15400 پول پیش
27 6*60*60 32 آریان فولاد 6 متری - پول پیش
28 8*80*80  57 آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
29 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری - پول پیش
30
10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 15500 پول پیش
31
10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 15600 پول پیش
32
12*120*120 - آریان فولاد 6 متری - پول پیش
33
12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16750 پول پیش
34
12*120*120-
آریان فولاد12 متری22000
پول پیش
35
5
19-17
صبای منظومه6 متری15800
پول پیش
36
5 20-22
صبای منظومه  6 متری 15780 پول پیش
37
6 26-28 صبای منظومه  6 متری 15780 پول پیش
38 6 28-30 صبای منظومه  6 متری - پول پیش
39 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15780 پول پیش
40
8 115 صبای منظومه 12 متری 16180 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  15400 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  15400 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری - پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری - پول پیش
5 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16280 پول پیش
6
6
28-30
صبای منظومه6 متری16180
پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 6 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات