امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 21 تیر 1395

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40-ناب تبریز6 متری16400پول پیش
24*40*40-ناب تبریز6 متری16300پول پیش
33*45*45 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
44*45*45 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
55*45*45 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
63*50*50-ناب تبریز6 متری17100پول پیش
74*50*50 -ناب تبریز6متری 16100پول پیش
86*50*50 -ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
93*60*60 -ناب تبریز6 متری16400پول پیش
104*60*60 -ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
115*60*60 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
126*60*60 -ناب تبریز6 متری16100پول پیش
135*63*63 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
146*63*63 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
154*70*70-ناب تبریز6 متری16500پول پیش
165*70*70 -ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
177*70*70 -ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
185*75*75 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
196*75*75 -ناب تبریز6 متری16500پول پیش
206*80*80 -ناب تبریز6 متری16300پول پیش
217*80*80 -ناب تبریز6 متری16200پول پیش
228*80*80 -ناب تبریز6 متری170000پول پیش
234*40*40 -آریان فولاد6 متری-پول پیش
205*50*50 -آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 -آریان فولاد6 متری-پول پیش
228*80*80 -آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2510*100*100 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 -آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16280پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری 16180پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری-پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 16180پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16480پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16200پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری16880پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری17080پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 15 تیر 95

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
24*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
35*45*45 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
44*50*50 ناب تبریز6متری 16100پول پیش
56*50*50 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
63*60*60 ناب تبریز6 متری16400پول پیش
74*60*60 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
85*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
96*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
105*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
116*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
125*70*70 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
137*70*70 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
145*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
156*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
166*80*80 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
177*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
188*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
194*40*40 آریان فولاد6 متری-پول پیش
205*50*50 آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 آریان فولاد6 متری 16250پول پیش
228*80*80 آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2510*100*100 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16280پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری -پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری16280پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 16280پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16480پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16200پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری17180پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری16980پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 14 تیر 95

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
24*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
35*45*45 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
44*50*50 ناب تبریز6متری 16100پول پیش
56*50*50 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
63*60*60 ناب تبریز6 متری16400پول پیش
74*60*60 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
85*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
96*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
105*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
116*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
125*70*70 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
137*70*70 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
145*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
156*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
166*80*80 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
177*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
188*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
194*40*40 آریان فولاد6 متری-پول پیش
205*50*50 آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 آریان فولاد6 متری 16250پول پیش
228*80*80 آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2510*100*100 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16280پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری -پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری16280پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 16280پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16480پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
414 ناب تبریز12 متری16200پول پیش
5628-29صبای منظومه6 متری16980پول پیش
6626-27صبای منظومه6 متری17180پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 13 تیر 95

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
24*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
35*45*45 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
44*50*50 ناب تبریز6متری 16100پول پیش
56*50*50 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
63*60*60 ناب تبریز6 متری16400پول پیش
74*60*60 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
85*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
96*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
105*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
116*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
125*70*70 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
137*70*70 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
145*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
156*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
166*80*80 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
177*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
188*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
194*40*40 آریان فولاد6 متری-پول پیش
205*50*50 آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 آریان فولاد6 متری 16250پول پیش
228*80*80 آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2510*100*100 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری 15880پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری15880پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 15880پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16380پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری -پول پیش
4628-29صبای منظومه6 متری16680پول پیش
5626-27صبای منظومه6 متری16880پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی
قیمت نبشی و ناودانی مورخ 12 تیر 95

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
24*45*45 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
35*45*45 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
44*50*50 ناب تبریز6متری 16100پول پیش
56*50*50 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
63*60*60 ناب تبریز6 متری16400پول پیش
74*60*60 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
85*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
96*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
105*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
116*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
125*70*70 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
137*70*70 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
145*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
156*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
166*80*80 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
177*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
188*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
194*40*40 آریان فولاد6 متری-پول پیش
205*50*50 آریان فولاد6 متری16250پول پیش
216*60*60 آریان فولاد6 متری 16250پول پیش
228*80*80 آریان فولاد6 متری16750پول پیش
238*80*80 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2410*100*100-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2510*100*100 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
2612*120*120-آریان فولاد6 متری16750پول پیش
2712*120*120 آریان فولاد12 متری16850پول پیش
28517.5-18صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
29520-22صبای منظومه 6 متری 15880پول پیش
306 26-28صبای منظومه 6 متری15880پول پیش
31854-55صبای منظومه6 متری 15880پول پیش
328155صبای منظومه12 متری16380پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری -پول پیش
4628-29صبای منظومه6 متری16680پول پیش
5626-27صبای منظومه6 متری16880پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 1 تیر 95

قیمت نبشی
ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
13*40*40 ناب تبریز6 متری-پول پیش
24*40*40 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
35*45*45 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
44*50*50 ناب تبریز6متری 16100پول پیش
56*50*50 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
63*60*60 ناب تبریز6 متری16400پول پیش
74*60*60 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
85*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
96*60*60 ناب تبریز6 متری16100پول پیش
105*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
116*63*63 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
125*70*70 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
136*70*70 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
145*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
156*75*75 ناب تبریز6 متری16500پول پیش
166*80*80 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
178*80*80 ناب تبریز6 متری16200پول پیش
184*40*40 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
195*50*50 آریان فولاد6 متری16350پول پیش
206*60*60 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
2110*100*100-آریان فولاد6 متری16850پول پیش
2212*120*120-آریان فولاد6 متری16850پول پیش
235*620-22صبای منظومه 6 متری 15880پول پیش
246*628-30صبای منظومه 6 متری 15880پول پیش
256*6 26-28صبای منظومه 6 متری15980پول پیش
268*6 -صبای منظومه6 متری 15880پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
112 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
212 ناب تبریز12 متری 16200پول پیش
314 ناب تبریز6 متری 16200پول پیش
4628-29صبای منظومه6 متری16780پول پیش
5626-27صبای منظومه6 متری16980پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 22 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری -پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 16500پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری -پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16350پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری 16850پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16850پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری 16850پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری 15980پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری 16180پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری 16980پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 18 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 16500پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری 16870پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16870پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری -پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری 16080پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری 17080پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 17 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری 16500پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16370پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری 16870پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16870پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری -پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری 16080پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری 16080پول پیش

 قیمت ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
914 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری 17080پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز نبشی و ناودانی

 قیمت نبشی و ناودانی مورخ 11 خرداد 95

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
23*4 ناب تبریز6 متری 16500پول پیش
34*4 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
43*5 ناب تبریز6متری -پول پیش
54*5 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
65*5 ناب تبریز6 متری16300پول پیش
74*6 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
85*6 ناب تبریز6 متری -پول پیش
96*6 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
105*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
116*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
127*7 ناب تبریز6 متری 16700پول پیش
136*8 ناب تبریز6 متری 16400پول پیش
147*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
158*8 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
168*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
1710*10 ناب تبریز6 متری -پول پیش
184*4 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
193*4 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
204*5 آریان فولاد6 متری 16720پول پیش
215*5 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
226*6 آریان فولاد6 متری 16270پول پیش
238*8 آریان فولاد6 متری -پول پیش
2410*10 آریان فولاد 6 متری 16770پول پیش
2512*12 آریان فولاد 6 متری 16770پول پیش
265*6 صبای منظومه 6 متری -پول پیش
276*6 صبای منظومه 6 متری -پول پیش
288*6 صبای منظومه6 متری -پول پیش

 قیمت  ناودانی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
28 ناب تبریز6 متری -پول پیش
38 ناب تبریز12 متری -پول پیش
410 ناب تبریز6متری 16300پول پیش
510 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
612 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
712 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
814 ناب تبریز6 متری -پول پیش
914 ناب تبریز12 متری -پول پیش
1016 ناب تبریز6 متری 16300پول پیش
1116 ناب تبریز12 متری 16300پول پیش
126 صبای منظومه6 متری -پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 6 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic