امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز پروفیل
قیمت پروفیل مورخ 12 تیر 95

قیمت پروفیل

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20200---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20500---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20050---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20200-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20050---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20900---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20700---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20350---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-21100---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20500---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20800---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20300---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20500---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20300---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20750---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20500---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20100---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20200---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20050---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20800---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20800---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 19950   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20100   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری 20800 1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20250   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20150   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19850   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19850   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20250   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20030   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1975019750 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل
قیمت پروفیل مورخ 10 تیر 95

قیمت پروفیل

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20700---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20100---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20400---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-19950---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20100-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-19950---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20900---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20700---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20350---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20900---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20300---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20600---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20100---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20300---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20100---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20750---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20500---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20100---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20100---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-19950---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20700---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20700---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 19950   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20100   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری 20800 1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20150   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20050   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20050   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20250   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20030   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1975019750 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 9 تیر 95

قیمت پروفیل

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20200---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20500---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20050---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20200-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20050---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20900---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20700---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20350---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20400---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20900---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20300---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20600---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20100---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20300---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20100---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20750---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20500---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20100---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20200---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20050---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20800---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20800---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20050   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20200   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری 20800 1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20250   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20150   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20050   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20250   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20030   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1975019750 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 8 تیر 95

قیمت پروفیل

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20200---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20500---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20050---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20200-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20050---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20800---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20600---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20250---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20900---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20300---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20600---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20100---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20300---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20100---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20750---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20500---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20100---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20200---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20050---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20800---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20800---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20050   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20200   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری 20800 1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20250   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20150   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20050   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19950   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20250   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20030   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 19970   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1975019750 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 1 تیر 95

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20200---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-19600---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-19900---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-19450---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-19600-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-19450---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20200---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20000---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-19700---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-19700---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-19650---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-19700---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20500---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-19900---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20200---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-19700---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-19900---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-19700---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20150---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-19700---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-19500---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-19500---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-19600---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-19450---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20200---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20200---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 19450   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 19600   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری 20800 1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 19600   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 19500   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 19400   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19300   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19300   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 19600   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 19380   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 19320   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 19320   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1910019100 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 10 خرداد 95

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20900---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20300---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20600---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20150---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20300-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20150---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20800---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20600---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20250---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20800---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20200---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20500---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20000---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20200---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20000---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20850---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20400---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20300---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20300---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20150---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20900---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20900---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20150   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20300   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20200   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20100   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 19850   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20300   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20080   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1950019600 پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 9 خرداد 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20900---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20300---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20600---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20150---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20300-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20150---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20800---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20600---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20250---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20800---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20200---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20500---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20000---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20200---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20000---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20850---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20400---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20300---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20300---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20150---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20900---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20900---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20150   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20300   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20200   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20100   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 19850   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20300   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20080   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1950019600 پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل

قیمت پروفیل مورخ 8 خرداد 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-20900---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20300---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-20600---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20150---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20300-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20150---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری-----پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-20800---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-20600---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20250---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-20300---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-20800---پول پیش
1520*20هیربد6 متری-20200---پول پیش
1610*25هیربد6 متری-20500---پول پیش
1725*25هیربد6 متری-20000---پول پیش
1810*30هیربد6 متری-20200---پول پیش
1920*30هیربد6 متری-20000---پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20850---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20400---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20200---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20300---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری-        ---       پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20300---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20150---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-20900---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-20900---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20150   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20300   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20200   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20100   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 19850   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 19750   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20300   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20080   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 20020   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1950019600 پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل مورخ 25 اردیبهشت 1395

قیمت پروفیل مورخ 25 اردیبهشت 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-21400---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-21100---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20650---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20800-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20650---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری22000-197001970020400پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-21500---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-21300---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-21000---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-21000---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-20950---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-21000---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-----پول پیش
1520*20هیربد6 متری-----پول پیش
1610*25هیربد6 متری-----پول پیش
1725*25هیربد6 متری-----پول پیش
1810*30هیربد6 متری-----پول پیش
1920*30هیربد6 متری-----پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-20900---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-20450---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20250---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20350---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری22500 198001980020200پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20800---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20650---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-21400---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-21400---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20550   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20700   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1950019500 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20750   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20650   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20400   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری 20800   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری 20580   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری 20520   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری 20520   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- 1980019900 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز پروفیل مورخ 22 اردیبهشت 1395

قیمت پروفیل مورخ 22 اردیبهشت 1395

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
110*20پروفیل جهان6 متری-21400---پول پیش
220*20پروفیل جهان6 متری-20800---پول پیش
310*25پروفیل جهان6 متری-21100---پول پیش
425*25پروفیل جهان6متری-20650---پول پیش
510*30پروفیل جهان6 متری-20800-- -پول پیش
620*30پروفیل جهان6 متری-20650---پول پیش
7سایزهای بالاپروفیل جهان6 متری22000-197001970020400پول پیش
820*10فولادتبریز6 متری-21600---پول پیش
925*10فولادتبریز6 متری-21400---پول پیش
1025*15فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1130*10فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1220*20فولادتبریز6 متری-21050---پول پیش
1325*25فولادتبریز6 متری-21100---پول پیش
1410*20هیربد6 متری-----پول پیش
1520*20هیربد6 متری-----پول پیش
1610*25هیربد6 متری-----پول پیش
1725*25هیربد6 متری-----پول پیش
1810*30هیربد6 متری-----پول پیش
1920*30هیربد6 متری-----پول پیش
2010*20صدرا 6 متری-21450---پول پیش
2120*20صدرا 6 متری-21000---پول پیش
2220*30صدرا 6 متری-20800---پول پیش
2310*30صدرا 6 متری-20900---پول پیش
24سایرسایزهاصدرا6 متری22500 198001980020200پول پیش
2520*20تهران شرق 6 متری-20900---پول پیش
2620*30تهران شرق 6 متری-20750---پول پیش
2710*20تهران شرق 6 متری-21500---پول پیش
2825*10تهران شرق6 متری-----پول پیش
29مکزیکیتهران شرق6 متری-21500---پول پیش
30سایر سایزهاتهران شرق6 متری- ---پول پیش
3120*30پروفیل صابری6 متری 20700   پول پیش
3220*20پروفیل صابری6 متری 20850   پول پیش
33سایر سایزهاپروفیل صابری6 متری  1980019800 پول پیش
3420*20پروفیل مشهد6 متری 20750   پول پیش
3530*20پروفیل مشهد6 متری 20650   پول پیش
36سایر سایزهاپروفیل مشهد6 متری--- - -پول پیش
37 20*20پروفیل گیلان6 متری 20400   پول پیش
38 25*25پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
39 30*20پروفیل گیلان6 متری 20300   پول پیش
4120*20پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4220*30پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4320*40پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
4430*30پروفیل یزد6 متری -   پول پیش
45سایرسایزهاپروفیل یزد6 متری- -- پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 4 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic