امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 11 خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان17800پول پیش
2121.25فولاد کاویان17400پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000پول پیش
4201.5فولاد کاویان16000پول پیش
5202*6اکسین اهواز15900پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000پول پیش
8252*6اکسین اهواز15650 پول پیش
9302*6اکسین اهواز15650پول پیش
10352*6اکسین اهواز15650پول پیش
11402*6اکسین اهواز15650پول پیش
12452*6اکسین اهواز15650پول پیش
13502*6اکسین اهواز15650پول پیش
14552*6اکسین اهواز15650پول پیش
15602*6اکسین اهواز15650پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 10 خرداد 95
ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان17900-پول پیش
2102*6اکسین اهواز18150-پول پیش
3121.25فولاد کاویان17600-پول پیش
4122*6اکسین اهواز18150 -پول پیش
5152*6اکسین اهواز--پول پیش
6151.5فولاد کاویان18400-پول پیش
7201.25فولاد کاویان16200-پول پیش
8201.5فولاد کاویان16200-پول پیش
9202*6اکسین اهواز1575016850پول پیش
10251.25فولاد کاویان16100-پول پیش
11251.5فولاد کاویان16100-پول پیش
12252*6اکسین اهواز1575016800 پول پیش
13302*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
14352*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
15402*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
16452*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
17502*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
18552*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
19602*6اکسین اهواز15750 -پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 9 خرداد 1395 

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان17900-پول پیش
2
10
2*6اکسین اهواز18150
-
پول پیش
3121.25فولاد کاویان17600-پول پیش
4122*6اکسین اهواز18150 -پول پیش
5
15
2*6اکسین اهواز-
-
پول پیش
6151.5فولاد کاویان18400-پول پیش
7201.25فولاد کاویان16200-پول پیش
8201.5فولاد کاویان16200-پول پیش
9202*6اکسین اهواز1575016850پول پیش
10251.25فولاد کاویان16100-پول پیش
11251.5فولاد کاویان16100-پول پیش
12252*6اکسین اهواز1575016800 پول پیش
13302*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
14352*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
15402*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
16452*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
17502*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
18552*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
19602*6اکسین اهواز15750 -پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ  8 خرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان18100-پول پیش
2121.25فولاد کاویان18100-پول پیش
3122*6اکسین اهواز18200 -پول پیش
4151.5فولاد کاویان18400-پول پیش
5201.25فولاد کاویان16200-پول پیش
6201.5فولاد کاویان16200-پول پیش
7202*6اکسین اهواز1595016850پول پیش
8251.25فولاد کاویان16100-پول پیش
9251.5فولاد کاویان16100-پول پیش
10252*6اکسین اهواز1575016800 پول پیش
11302*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
12352*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
13402*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
14452*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
15502*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
16552*6اکسین اهواز15750 پول پیش
17602*6اکسین اهواز15750 پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 95/03/06

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان18100-پول پیش
2121.25فولاد کاویان18100-پول پیش
3122*6اکسین اهواز18200 -پول پیش
4151.5فولاد کاویان18400-پول پیش
5201.25فولاد کاویان16200-پول پیش
6201.5فولاد کاویان16200-پول پیش
7202*6اکسین اهواز1595016850پول پیش
8251.25فولاد کاویان16100-پول پیش
9251.5فولاد کاویان16100-پول پیش
10252*6اکسین اهواز1575016800 پول پیش
11302*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
12352*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
13402*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
14452*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
15502*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
16552*6اکسین اهواز15750 پول پیش
17602*6اکسین اهواز15750 پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 95/03/05

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1
10
1.25فولاد کاویان
18100-
پول پیش
2
12
1.25
فولاد کاویان18100
-
پول پیش
3122*6اکسین اهواز18200 -پول پیش
4
15
1.5
فولاد کاویان18400
-
پول پیش
5
20
1.25
فولاد کاویان16200
-
پول پیش
6
20
1.5
فولاد کاویان16200
-
پول پیش
7202*6اکسین اهواز1595016850پول پیش
8
25
1.25
فولاد کاویان16100
-
پول پیش
9
25
1.5
فولاد کاویان16100
-
پول پیش
10252*6اکسین اهواز1575016800 پول پیش
11302*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
12352*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
13402*6اکسین اهواز1575016700پول پیش
14452*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
15502*6اکسین اهواز15750 -پول پیش
16552*6اکسین اهواز15750 پول پیش
17602*6اکسین اهواز15750 پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 95/03/03

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1101.25فولاد کاویان18100پول پیش
2121.25فولاد کاویان18100پول پیش
3152*6اکسین اهواز18150پول پیش
4151.5فولاد کاویان18400پول پیش
5202*6اکسین اهواز15800پول پیش
6201.5فولاد کاویان 16200پول پیش
7201.25فولاد کاویان16200پول پیش
8252*6اکسین اهواز15800 پول پیش
9251.5فولاد کاویان16100پول پیش
10251.25فولاد کاویان16100پول پیش
11302*6اکسین اهواز15800پول پیش
12352*6اکسین اهواز15800پول پیش
13402*6اکسین اهواز15800پول پیش
14452*6اکسین اهواز15800پول پیش
15502*6اکسین اهواز15800پول پیش
16552*6اکسین اهواز15800پول پیش
17602*6اکسین اهواز15800پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز
قیمت بروز ورق اکسین اهواز مورخ 95/02/30

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
10
2*6اکسین اهواز-
18050
پول پیش
2202*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
3201.5فولاد کاویان16850 -پول پیش
4252*6اکسین اهواز-16000 پول پیش
5251.5فولاد کاویان16850-پول پیش
6302*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
7352*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
8402*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
9452*6اکسین اهواز-16000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز
قیمت بروز ورق اکسین اهواز مورخ 95/02/29

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1
10
2*6اکسین اهواز-
18050
پول پیش
2202*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
3201.5فولاد کاویان16850 -پول پیش
4252*6اکسین اهواز-16000 پول پیش
5251.5فولاد کاویان16850-پول پیش
6302*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
7352*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
8402*6اکسین اهواز1670016000پول پیش
9452*6اکسین اهواز-16000پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز

قیمت ورق اکسین اهواز مورخ 27اردیبهشت 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت بنگاهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1202*6اکسین اهواز1710016450پول پیش
2201.5فولاد کاویان17100 -پول پیش
3252*6اکسین اهواز1710016400 پول پیش
4251.5فولاد کاویان17100-پول پیش
5302*6اکسین اهواز
1710016400پول پیش
6352*6اکسین اهواز
1670016400پول پیش
7402*6اکسین اهواز
1680016400پول پیش
8452*6اکسین اهواز
-16400پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 3 )
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو