امروز
09375620839
ahanbahaRemoveMe@gmailHideMe.com
مرکز خرید و فروش آهن آلات ، استعلام قیمت روز انواع میلگرد ، تیرآهن انواع ورق و ...
لحظه به لحظه با بازار آهن
درباره پایگاه اینترنتی آهن بها
» تهیه و توزیع انواع آهن آلات با مناسب ترین قیمت بازار
» درج قیمت روزانه انواع میلگرد, تیرآهن, ورق, نبشی, ناودانی, قوطی و پروفیل, محصولات مفتولی و ...
» تأمین و تحویل آهن آلات مورد نیاز مجریان پروژه‌های دولتی و خصوصی
» طراحی و ساخت انواع سوله و اسکلت فلزی

تلفن همراه:
09375620839
سفارش خرید آهن آلات
دریافت روزانه قیمت
سرویس پیامک :

جهت دریافت روزانه قیمت بروز انواع آهن آلات به صورت پیامک ، کد پیامکی 80151 را به شماره 201825 ارسال فرمائید.کانال تلگرام :

جهت دریافت قیمت بروز انواع آهن آلات و اخبار بازار آهن به کانال رسمی تلگرام آهن بها ما بپیوندید،
کانال تلگرام آهن بها :

https://telegram.me/ahanbaha

موضوعات
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 10  شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17000
پول پیش
3101.5فولاد کاویان17200
پول پیش
4102*6فولاد اکسین17750پول پیش
5102*12فولاد اکسین-
پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
71212*2فولاد اکسین17750پول پیش
8122*6فولاد اکسین17750پول پیش
9151.25فولاد کاویان17100
پول پیش
10151.5فولاد کاویان17400
پول پیش
11152*6فولاد اکسین17750پول پیش
12152*12فولاد اکسین17750پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16550
پول پیش
15202*6فولاد اکسین17850پول پیش
16251.25فولاد کاویان-پول پیش
17251.5فولاد کاویان17500
پول پیش
18252*6فولاد اکسین17850 پول پیش
19302*6فولاد اکسین17200پول پیش
20301.25فولاد کاویان-پول پیش
21352*6فولاد اکسین-پول پیش
22402*6فولاد اکسین-پول پیش
23401.25فولاد کاویان-پول پیش
24452*6فولاد اکسین-پول پیش
25502*6فولاد اکسین-
پول پیش
26602*6فولاد اکسین-پول پیش
277012*2فولاد اکسین-پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 6  شهریور 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17050
پول پیش
3101.5فولاد کاویان17150پول پیش
4102*6فولاد اکسین-پول پیش
5102*12فولاد اکسین-پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
71212*2فولاد اکسین17700پول پیش
8122*6فولاد اکسین18100پول پیش
9151.25فولاد کاویان17050پول پیش
10151.5فولاد کاویان17350پول پیش
11152*6فولاد اکسین17700پول پیش
12152*12فولاد اکسین17700پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16400پول پیش
15202*6فولاد اکسین-پول پیش
16251.25فولاد کاویان16250پول پیش
17251.5فولاد کاویان16350پول پیش
18252*6فولاد اکسین- پول پیش
19302*6فولاد اکسین-پول پیش
20301.25فولاد کاویان-پول پیش
21352*6فولاد اکسین-پول پیش
22402*6فولاد اکسین16300پول پیش
23401.25فولاد کاویان-پول پیش
24452*6فولاد اکسین16300پول پیش
25502*6فولاد اکسین-
پول پیش
26602*6فولاد اکسین16300پول پیش
277012*2فولاد اکسین16300پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 26  مرداد 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان-پول پیش
2101.25فولاد کاویان17100پول پیش
3101.5فولاد کاویان17300پول پیش
4102*6فولاد اکسین17700پول پیش
5102*12فولاد اکسین-پول پیش
6121.25فولاد کاویان-پول پیش
7121.5فولاد کاویان-پول پیش
8122*6فولاد اکسین17700پول پیش
9122*12فولاد اکسین-پول پیش
10151.5فولاد کاویان17500پول پیش
11151.25فولاد کاویان17200پول پیش
12152*6فولاد اکسین17800پول پیش
13201.25فولاد کاویان-پول پیش
14201.5فولاد کاویان16600پول پیش
15202*6فولاد اکسین17500پول پیش
16251.25فولاد کاویان-پول پیش
17251.5فولاد کاویان16550پول پیش
18252*6فولاد اکسین- پول پیش
19302*6فولاد اکسین-پول پیش
20301.25فولاد کاویان15900پول پیش
21352*6فولاد اکسین15900پول پیش
22402*6فولاد اکسین15900پول پیش
23401.25فولاد کاویان15900پول پیش
24452*6فولاد اکسین15900پول پیش
25502*6فولاد اکسین15950پول پیش
26602*6فولاد اکسین-پول پیش
27701.5فولاد کاویان16400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 21  تیر 1395

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان17400پول پیش
2101.25فولاد کاویان17300پول پیش
3101.5فولاد کاویان17600پول پیش
4102*6فولاد اکسین17700پول پیش
5102*12فولاد اکسین17700پول پیش
6121.25فولاد کاویان17000پول پیش
7121.5فولاد کاویان17300پول پیش
8122*6فولاد اکسین17700پول پیش
9122*12فولاد اکسین17700پول پیش
10151.5فولاد کاویان17800پول پیش
11151.25فولاد کاویان17600پول پیش
12152*6فولاد اکسین17700پول پیش
13201.25فولاد کاویان16100پول پیش
14201.5فولاد کاویان16200پول پیش
15202*6فولاد اکسین16700پول پیش
16251.25فولاد کاویان15800پول پیش
17251.5فولاد کاویان16100پول پیش
18252*6فولاد اکسین15350 پول پیش
19302*6فولاد اکسین15700پول پیش
20301.25فولاد کاویان15800پول پیش
21352*6فولاد اکسین15650پول پیش
22402*6فولاد اکسین15650پول پیش
23401.25فولاد کاویان15800پول پیش
24452*6فولاد اکسین15650پول پیش
25502*6فولاد اکسین15700پول پیش
26602*6فولاد اکسین15700پول پیش
27701.5فولاد کاویان16400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 20  تیر 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
181.25فولاد کاویان17400پول پیش
2101.25فولاد کاویان17300پول پیش
3101.5فولاد کاویان17600پول پیش
4102*6فولاد اکسین 17700پول پیش
5102*12فولاد اکسین17700پول پیش
6121.25فولاد کاویان17000پول پیش
7121.5فولاد کاویان17300پول پیش
8122*6فولاد اکسین17700پول پیش
9122*12فولاد اکسین17700پول پیش
10151.5فولاد کاویان17800پول پیش
11151.25فولاد کاویان17600پول پیش
12152*6فولاد اکسین17700پول پیش
13201.25فولاد کاویان16100پول پیش
14201.5فولاد کاویان16200پول پیش
15202*6فولاد اکسین 16700پول پیش
16251.25فولاد کاویان15800پول پیش
17251.5فولاد کاویان16100پول پیش
18252*6فولاد اکسین 15350 پول پیش
19302*6فولاد اکسین15700پول پیش
20301.25فولاد کاویان15800پول پیش
21352*6فولاد اکسین15650پول پیش
22402*6فولاد اکسین 15650پول پیش
23401.25فولاد کاویان15800پول پیش
24452*6فولاد اکسین 15650پول پیش
25502*6فولاد اکسین15700پول پیش
26602*6فولاد اکسین15700پول پیش
27701.5فولاد کاویان16400پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 29  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1101.5فولاد کاویان17650پول پیش
2121.25فولاد کاویان17250پول پیش
3121.5فولاد کاویان17350پول پیش
4151.5فولاد کاویان17850پول پیش
5151.25فولاد کاویان17750پول پیش
6201.25فولاد کاویان-پول پیش
7201.5فولاد کاویان-پول پیش
8202*6اکسین اهواز-پول پیش
9251.25فولاد کاویان16000پول پیش
10251.5فولاد کاویان16000پول پیش
11252*6اکسین اهواز15750 پول پیش
12302*6اکسین اهواز15750پول پیش
13301.25فولاد کاویان16000پول پیش
14352*6اکسین اهواز15750پول پیش
15402*6اکسین اهواز15750پول پیش
16401.25فولاد کاویان16000پول پیش
17452*6اکسین اهواز15750پول پیش

پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 22  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهقیمت بنگاهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17450-
پول پیش
2151.5فولاد کاویان18000-
پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000-
پول پیش
4201.5فولاد کاویان1600016600
پول پیش
5202*6اکسین اهواز1615016700
پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000-
پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000-
پول پیش
8252*6اکسین اهواز1565016300
 پول پیش
9302*6اکسین اهواز1565016300
پول پیش
10352*6اکسین اهواز15650-
پول پیش
11402*6اکسین اهواز15650-
پول پیش
12452*6اکسین اهواز15650-
پول پیش

 


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 20  خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17450پول پیش
2
15
1.5
فولاد کاویان18000
پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000پول پیش
4201.5فولاد کاویان16000پول پیش
5202*6اکسین اهواز-پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000پول پیش
8252*6اکسین اهواز15800 پول پیش
9302*6اکسین اهواز15800پول پیش
10352*6اکسین اهواز15800پول پیش
11
40
2*6اکسین اهواز15800پول پیش
12
45
2*6اکسین اهواز15800پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 19 خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17450پول پیش
2
15
1.5
فولاد کاویان18000
پول پیش
3201.25فولاد کاویان16000پول پیش
4201.5فولاد کاویان16000پول پیش
5202*6اکسین اهواز-پول پیش
6251.25فولاد کاویان16000پول پیش
7251.5فولاد کاویان16000پول پیش
8252*6اکسین اهواز15800 پول پیش
9302*6اکسین اهواز15800پول پیش
10352*6اکسین اهواز15800پول پیش
11
40
2*6اکسین اهواز15800پول پیش
12
45
2*6اکسین اهواز15800پول پیشپایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان
قیمت بروز ورق اکسین اهواز و فولاد کاویان مورخ 18 خرداد 95

ردیفضخامتسایز
کارخانهقیمت کارخانهنحوه پرداخت
1121.25فولاد کاویان17400پول پیش
2201.25فولاد کاویان16000پول پیش
3201.5فولاد کاویان16000پول پیش
4202*6اکسین اهواز16000پول پیش
5251.25فولاد کاویان16000پول پیش
6251.5فولاد کاویان16000پول پیش
7252*6اکسین اهواز16000 پول پیش
8302*6اکسین اهواز16000پول پیش
9352*6اکسین اهواز16000پول پیش


پایگاه اینترنتی آهن بها
نظرات ()
( کل صفحات : 2 )
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic